ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Организация за 28.10.2019 година.

23.10.2019 10:34
Във връзка с писмо на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, изх. № 9105-369/21.10.2019 г., относно организацията на дейностите за деня /28.10.2018г./ след изборите в училищата ви информираме за графика на организация в ОУ "Петко Рачев Славейков" гр....

Правила на класа

18.03.2019 14:57

Как да обичаме децата

18.11.2018 14:58

Как родителите да следят телефоните и компютрите на децата си.

29.08.2017 12:47
Важно!   Уважаеми родители, на следните линкове може да прочетете информация - Как родителите да следят телефоните и компютрите на децата си непрекъснато: www.tinyurl.com/y9s8b24h www.tinyurl.com/yaxk5n2j

Община Карнобат е доставчик на следните социални услуги в общността за деца

28.08.2017 12:54
1. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания "Св. Анна".  Адрес: гр. Карнобат, ул. "Гурко" №6, тел.: 0559 225 18. Услугите които се предоставят от ЦСРИ са в няколко основни направления – социална рехабилитация и консултиране; педагогическа подкрепа;...

Основни правила, които да подкрепят и помогнат на засегнатите семейства от наркотици

25.08.2017 13:05
1. Търпение и спокойствие. 2. В лицето на младежа да не се различава само наркотично зависим, а винаги да му се оказва нужното доверие. Да се съхрани надеждата, че е способен и можещ, дори в моментите, в които   ситуациите около него са  безперспективни. 3. Да се води борба за...