ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието и науката

www.mon.bg/

Регионално управление на образованието - Бургас

rioburgas.org

Проект "Твоят час"

tvoiatchas.mon.bg/

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ”

uspeh.mon.bg

Проект “Нов шанс за успех”

novshans.mon.bg

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ 

uchitel.mon.bg

Национална програма „ИКТ в училище“

internet.mon.bg

Министерство на образованието и науката - Финансова система

delegiranbudget.mon.bg/StartPage.aspx?ReturnUrl=%2f

Община Карнобат

karnobat.acstre.com/

Безопасност на движението по пътищата

www.bdp-bg.net/index.html

"Уча се" - образователен сайт с уроци за всички класове.

   ucha.se/videos/