ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател: Ахмед  Чапраз - родител

Членове: Еленка Илиева - родител

                Гинка Стоянова - родител 

                Ангел Терзииванов - представител на Община Карнобат

                Йорданка Тончева - общественик