" Целта на добрите учителски практики е да станат поле за обмяна на опит,

  идеи и нови подходи при обучението и възпитанието на учениците..."

                                                                                ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ