Откриване бюст-паметник на Слав Мерджанов.

02.06.2015 14:40

На 26.05.2015 год. в гр. Карнобат беше открит бюст-паметник на Слав Мерджанов.

Назад