КАМЕРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ В ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”

23.04.2014 00:00
        От 25.09.2009 година в Основно училище „Петко Рачев Славейков” гр. Карнобат вече функционират камери за видеонаблюдение. Те са предназначени за осигуряване наблюдение на достъпа до училищните сгради.
        Благодарение на съвременната техника, сградите и дворовете могат да бъдат наблюдавани денонощно. Записите се пазят като архив, за да могат да послужат при евентуално възникнали инциденти и нередности. Поставени са т.нар. вандалоустойчиви камери, които не могат да бъдат унищожени от недоброжелатели. Устройствата работят безпроблемно и през нощта. Освен това, системата е свързана и с UPS-и, така че дори при спиране на тока, камерите продължават да отразяват, а компютрите да записват.
      Камерите са монтирани на възлови места в коридорите и вътрешния двор на училището. Изградената система създава паралелни трасета, така че с апаратурата да се проследи поетапно всеки пристигнал в района на училището. Записът е денонощен.
        През 2013 година са монтирани четири допълнителни камери за обезопасяване на двора и спортните площадки. Целта е намаляване посегателствата върху сградния фонд и материалната база на училището, осигуряване безопасността на учениците, засилване пропускателния режим и ограничаване достъпа на външни лица.
Назад