Четвъртокласници показаха, че познават многообразието на растенията

19.11.2014 12:36

„Как поникват растенията?“- това беше темата на открития урок, който четвъртокласниците  от ОУ “П.Р.Славейков“ изнесоха пред своите родители и по-малките ученици на 28 октомври. Тази изява е част от проекта „Нашата зелена екостая“, който училището спечели.

    Урокът бе открит с изпълнение на стихове за растителния свят. Под формата на гатанки, децата си припомниха какво е растение и изброиха различни видове. Четвъртокласниците показаха своите знания и за отделните групи растения, както и от какво се състоят те. Илюстрираха с примери разнообразието на растителните видове. Нагледно бяха показани органите на растенията, които децата с помощта на своите класни ръководители-г-жа Лена Чапанова и г-жа Минка Стоянова бяха предварително засадили в малки кофички. Учениците посочиха и условията, необходими за поникването и развитието на растенията.

    Обучението се редуваше с много забавни игри, в които децата ентусиазирано се включиха –„Нарисувай липсващия орган на растението“, „Земя, вода, въздух“, „Познавате ли растенията“, дадоха правилни отговори и на забавната кръстословица, разказаха интересни любопитни факти,свързани с различни растения.

   Урокът завърши с драматизацията „Малката билкарка“, в която малките актьори запознаха присъстващите с лечебните свойства на някои растения.

За активното участие по време на урока, класните ръководители наградиха своите възпитаници, които получиха и аплодисментите на публиката, а тя  получи интересна и полезна информация за различните растения.

    Проектът на училището „Нашата зелена екостая“е част от Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда“  през 2014 г.на тема  „Обичам природата- и аз участвам“.

Основната цел на проекта е да се развие у децата чувство на уважение към природата и нейното опазване. Бяха извършени озеленителни мероприятия с прякото участие на ученици,учители и родители и изграждане на алпинеум.

    В хода на реализирането на проекта се организират екологични събития-среща с еколога на Община Карнобат на тема „Природата е нашият дом“, опитно-експериментална работа, Карнавал на цветята, образователни игри, „Екоутро над Земята“-изложба на рисунки и апликации, изработени от учениците. Ще се проведе конкурс за емблема на дежурните ученици в екостаята. Участието на децата в тези дейности, подпомагани от своите учители и родители, ще доведе до положителна промяна в отношението към околната среда до изграждане позиция на активни граждани, ще ги възпита в дух на отговорност и ангажираност към проблемите на планетата Земя.

Назад