Ученически съвет

        Идеята за ученически съвет в ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Карнобат се зароди още в началото на учебната 2004-2005 година. В съвета бяха включени всички класове от прогимназиален етап. Дейността им е подкрепяна от комисия от учители, избирана на Педагогически съвет в началото на всяка учебна година. Работата в ученическия съвет събуди у учениците чувството за общност и отговорност, те откриха формула за обединение. 
        През пролетта на 2005-2006 учебна година - 9 май бе обявен за Ден на ученическото самоуправление. От тогава е традиция в училище ученическото самауправление на 9 май. В стремежа си да се представят достойно, учениците решиха да се обединят в своя структура и да създадат свои правила. За това всеки клас номинира свои кандидати. Така се разви инициативата на Ученическият съвет. За сравнително кратката си история, той успя да осъществи много свои идеи.