Приобщаващо образование

Обучение на деца със специални образователни потребности

25.05.2016 11:42
    Когато става дума за деца със специални образователни потребности, на преден план излиза въпросът къде да бъдат обучавани те. Всяко едно дете, което има някакъв дори и минимален здравословен проблем се нуждае от индивидуални грижи и внимание.     Когато на малкото дете му предстои да стане ученик, рязко се променя начинът му на живот. Всеки ден по 4-5 часа, понякога и повече му се налага да стои на чина в училище. Това се превръща в допълнителен проблем за него ако липсват условия за целодневно обучение.     Ако на Вашето дете му предстои да посещава училище можете да получите подробна информация за начина на обучение на нашия e-mail: p_r_slaveikov@abv.bg  При изпращане на запитване към нас, ще получите...

За процедурата по представяне на дете/ученик пред ЕКПО и неговото оценяване.

11.09.2015 19:59
        Екипът за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ се формира в Регионален инспекторат по образованието /РИО/ в съответната област. ЕКПО се състои от различни специалисти: психолог, специален педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, учител, социален работник, лекар и др. ЕКПО извършва първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която препоръчва вида и формата на обучение; вида на ресурсното осигуряване и подпомагане; детската градина или училището, които са подходящи за обучението на детето.         За процедурата по представяне на дете/ученик пред ЕКПО и неговото оценяване. За обективно оценяване на потребностите и възможностите на детето/ученика са необходими...

Понятие деца със специални образователни потребности /СОП/.

13.08.2014 14:12
Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. Специални образователни потребности могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради: • сензорни увреждания / нарушено зрение или увреден слух/; • физически увреждания; • умствена изостаналост; • езиково-говорни нарушения; • специфични обучителни трудности / специфични нарушения на ученето/; • емоционални и/или поведенчески проблеми; • нарушения на общуването и комуникацията; • хронични заболявания, които водят до СОП; • множество увреждания. Интегрирано обучение. Интегрираното обучение на деца със СОП е обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда /общообразователното училище/....

10 правила за създаване на силна връзка между родител и деца според титана на педагогиката Януш Корчак.

02.07.2014 15:52
Януш Корчак е полско-еврейски педиатър и писател. Той се обръща към родителите в книгата си „Обичай всяко дете“. Мъдростта от изследванията му в областта на детското развитие остават ненадминати и ценни до днес. Корчак е роден през 1878 и загива на 5 август 1942 в концлагера „Треблинка“, заедно с около 200 еврейски деца от сиропиталището, в което е бил лекар и възпитател. Предложено му е да се спаси, но той отказва. Корчак остава популярен сред руските източници с 10 заповеди – правила за родители, в които той е цитиран. Те са следните: Правило № 1 Не очаквай детето ти да бъде като теб или да бъде такова, каквото ти искаш. Помогни му да стане не като теб, а да бъде себе си. Правило № 2 Не изисквай от детето си да плати за всичко, което ти си направил за него. Ти си му дал...

Хиперактивни или свръхразсеяни деца

08.06.2014 15:06
ADHD е съкращение добило популярност в световен мащаб за Разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Основните симптоми на ADHD са: •Хиперактивност •Импулсивност •Невнимание Децата с Разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)  ADHD: ◾Може да имат малко приятели, тъй като са импулсивни и лесно се гневят; обратно, те може да станат “клоунът на класа”; ◾Може да имат затруднения да се представят успешно в училище, тъй като имат проблеми с вниманието и изпълнението на задачите; ◾Може да имат ниско самочувствие; ◾Изложени са на риск от развитие на други психично здравни проблеми като поведенчески разстройства, разстройство с противопоставяне и предизвикателство, тревожност и...

Кои са симптомите на Разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност?

08.06.2014 14:58
С Разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) се свързват много симптоми и поведения. Всъщност, има три подтипа или вида ADHD: ◦Хиперактивен/Импулсивен подтип ◦Подтип с липса на внимание ◦Комбиниран подтип   Ако детето има хиперактивен/импулсивен подтип ADHD, то вероятно често ще се проявяват най-малко шест от следните симптоми: ◦Шава с ръце или крака или се върти на мястото си ◦Има затруднения да седи на едно място ◦Непрекъснато тича наоколо или се катери ◦Затруднява се да върши нещата тихо ◦Непрекъснато е с “включен двигател” ◦Говори непрекъснато или повече отколкото е нормално ◦Изстрелва отговорите преди въпросите да са зададени докрай ◦Затруднява се да изчаква реда си при занимания ◦Прекъсва или се намесва в...

Уеб-базирани ресурси за игри и материали.

14.06.2014 14:28
            Предоставяме ви кратък обзор на уеб-базирани ресурси за игри и материали, които могат да се използват от преподавателите, ресурсните учители и родителите на деца с обучителни затруднения както за допълващо обучение, така и за упражняване и затвърждаване на вече усвоени знания. В много случаи ресурсите сe използват в: традиционен по форма учебен процес (1, 3, 4); за работа в компютърна среда (2, 4, 5, 6, 7 , 8, 9,  ); тези могат да бъдат променяни (1, 2, 3, 4) са предпоставка за улеснено създаване на персонализирани образователни материали; Някои от ресурсите следват учебната програма, но са онагледени с мултимедийни приложения и симулации (6, 7), което ги прави особено интересни и по-разбираеми за...

Три златни правила срещу стрес.

13.05.2014 14:58
        Много често в забързаното ежедневие се пропускат важни неща. Родителите търсят отговорите на въпроси, които най-често си задават: „Какво не сме забелязали в развитието на нашето дете? „Какви затруднения среща и какво чувства. „Как да му помогнем?”.         Когато едно дете не може да учи по стандартния начин, трябва да се намери начинът, по който то може да учи. Антоан дьо Сент Екзюпери казва: „За да видиш нещо ясно, често е достатъчно само да промениш посоката, в която гледаш.“         В ежедневието, наситено с нови технологии, компютърни забавления и телевизионни предавания,   лишава децата от реална игра и забавления, които развиват техните...