УЧИТЕЛСКИ  КОЛЕКТИВ ПРИ ОУ "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" :

   

 Уважаеми родители, изборът на основно училище е важна крачка в живота на детето и на цялото семейство. Тук се слага трайното, същностно начало на целия живот. Основно училище „Петко Р. Славейков“ гр. Карнобат е създадено, да помага на децата да разкрият истинските си заложби в свят от безкрайни възможности. Нашето училище е различно, красиво и цветно.

    Защо да изберете нас?

    Основно училище „Петко Р. Славейков“ е разположено в квартал „Славейков“, наподобява домашната среда и разполага с цветна градина в средата с пейки.

    Училището е разположено на един етаж. Разполага с  учебни стаи. модерно оборудваните компютърен кабинет, интерактивен кабинет, кабинет за занимания по интереси и физкултурен салон, кабинет на ресурсния учител,  лекарски кабинет и канцелария. Във всяка стая има мултимедия за провеждане на електронно обучение.

    За нашите най-малки ученици от подготвителните групи сме осигурили място за игра и почивка. Децата разполагат със защитен двор за свободна игра и уроци по естествени науки. Осигуряваме постоянен контакт с природата и земята.

    Ние осигуряваме висококвалифицирани мотивирани преподаватели. Ние уважаваме и разбираме децата със специални образователни потребности и подкрепяме техните семейства. Родителите получават редовна информация за развитието на детето си.

    Насърчаваме открит диалог между родители и преподаватели.

    Ние уважаваме културните, етнически и социални различия.

 

1. ДИАНА ЖЕЛЕВА - ДИРЕКТОР

           НАЧАЛЕН ЕТАП

2. МАРИЯНА ГРИГОРОВА - ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

3. СТЕФКА СПАСОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ  ПГ

4. ГИНКА РУСЕВА - УЧИТЕЛ ПГ

5. МИНКА СТОЯНОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ 

6. ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ  

7. ЛЕНА ЧЕПАНОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ  

8. СВЕТЛАН ТОНЕВ - СТАРШИ УЧИТЕЛ

9. НЕЛИ ТОДОРОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ   

10. СТОЯНКА ЕНЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ   

11. КРАСИМИРА БАЛИМЕЗОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

12. ПЕНКА ТАНЕВА - УЧИТЕЛ  ПО ЧУЖД ЕЗИК

13. МАРИЯ ПЕТРОВА - СТАРШИ  УЧИТЕЛ

14. КАТЯ РОШМАНОВА - УЧИТЕЛ

15. МАЯ РУСЕВА - УЧИТЕЛ

              ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП 

16. ЗЛАТИНА АТАНАСОВА - УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК

17. ДИМИТЪР ДОНЧЕВ - УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

18. КАТЯ ГЕНОВА - УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

19. ДИЯНА ТОДОРОВА - УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

20. СВЕТЛА НАЧЕВА - УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МУЗИКА

21. ВЪЛКАНА ПЕТРОВА - УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

22. ГЕОРГИ ГРОЗДЕВ - УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

23. СТЕФКА ДИНКОВА - УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И  ХИМИЯ

24. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ - УЧИТЕЛ 

25. ЙОРДАНКА ТАНЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ