УЧИТЕЛСКИ  КОЛЕКТИВ ПРИ ОУ "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" :

   

 Уважаеми родители, изборът на основно училище е важна крачка в живота на детето и на цялото семейство. Тук се слага трайното, същностно начало на целия живот. Основно училище „Петко Р. Славейков“ гр. Карнобат е създадено, да помага на децата да разкрият истинските си заложби в свят от безкрайни възможности. Нашето училище е различно, красиво и цветно.

    Защо да изберете нас?

    Основно училище „Петко Р. Славейков“ е разположено в квартал „Славейков“, наподобява домашната среда и разполага с цветна градина в средата с пейки.

    Училището е разположено на един етаж. Разполага с  учебни стаи. модерно оборудваните компютърен кабинет, интерактивен кабинет, кабинет за занимания по интереси и физкултурен салон, кабинет на ресурсния учител,  лекарски кабинет и канцелария. Във всяка стая има мултимедия за провеждане на електронно обучение.

    За нашите най-малки ученици от подготвителните групи сме осигурили място за игра и почивка. Децата разполагат със защитен двор за свободна игра и уроци по естествени науки. Осигуряваме постоянен контакт с природата и земята.

    Ние осигуряваме висококвалифицирани мотивирани преподаватели. Ние уважаваме и разбираме децата със специални образователни потребности и подкрепяме техните семейства. Родителите получават редовна информация за развитието на детето си.

    Насърчаваме открит диалог между родители и преподаватели.

    Ние уважаваме културните, етнически и социални различия.