УЧИТЕЛСКИ  КОЛЕКТИВ ПРИ ОУ "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" :

   

 Уважаеми родители, изборът на основно училище е важна крачка в живота на детето и на цялото семейство. Тук се слага трайното, същностно начало на целия живот. Основно училище „Петко Р. Славейков“ гр. Карнобат е създадено, да помага на децата да разкрият истинските си заложби в свят от безкрайни възможности. Нашето училище е различно, красиво и цветно.

    Защо да изберете нас?

    Основно училище „Петко Р. Славейков“ е разположено в квартал „Славейков“, наподобява домашната среда и разполага с цветна градина в средата с пейки.

    Училището е разположено на един етаж. Разполага с  учебни стаи. модерно оборудваните компютърен кабинет, интерактивен кабинет, кабинет за занимания по интереси и физкултурен салон, кабинет на ресурсния учител,  лекарски кабинет и канцелария. Във всяка стая има мултимедия за провеждане на електронно обучение.

    За нашите най-малки ученици от подготвителните групи сме осигурили място за игра и почивка. Децата разполагат със защитен двор за свободна игра и уроци по естествени науки. Осигуряваме постоянен контакт с природата и земята.

    Ние осигуряваме висококвалифицирани мотивирани преподаватели. Ние уважаваме и разбираме децата със специални образователни потребности и подкрепяме техните семейства. Родителите получават редовна информация за развитието на детето си.

    Насърчаваме открит диалог между родители и преподаватели.

    Ние уважаваме културните, етнически и социални различия.

 

1. ДИАНА ЖЕЛЕВА - ДИРЕКТОР

2. КРАСИМИРА БАЛИМЕЗОВА - ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

 

           НАЧАЛЕН ЕТАП

3. МАРИЯНА ГРИГОРОВА - ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

4. КАТЯ РОШМАНОВА - УЧИТЕЛ ПГ

5. ГИНКА РУСЕВА - УЧИТЕЛ ПГ

6. МИНКА СТОЯНОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ 

7. ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ  

8. ЛЕНА ЧЕПАНОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ  

9. СВЕТЛАН ТОНЕВ - СТАРШИ УЧИТЕЛ

10. НЕЛИ ТОДОРОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ   

11. СТОЯНКА ЕНЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ   

12. МАРИЯ ПЕТРОВА - СТАРШИ  УЧИТЕЛ

13. ПЕНКА ТАНЕВА - УЧИТЕЛ  ПО ЧУЖД ЕЗИК

14. ВАЛЯ МАРЕВА - СТАРШИ  УЧИТЕЛ

15. РУМЯНА НЯГОЛОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

16. МАЯ РУСЕВА - УЧИТЕЛ 

17. РУСАНКА ИВАНОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

 

              ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП 

18. ЗЛАТИНА АТАНАСОВА - УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК

19. МАРГАРИТА КАРАМАНОВА - УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

20. ДИЯНА ТОДОРОВА - УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

21. СВЕТЛА НАЧЕВА - УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МУЗИКА

22. ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА - УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

23. ГЕОРГИ ГРОЗДЕВ - УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

24. СТЕФКА ДИНКОВА - УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И  ХИМИЯ

25. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ - СТАРШИ УЧИТЕЛ 

26. ЙОРДАНКА ТАНЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

27. КАТЯ ГЕНОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ