Проект "Твоят час"

АНКЕТНА КАРТА

14.09.2017 13:35
АНКЕТНА КАРТА за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „твоят час“ с тази анкета искаме да научим от теб малко повече за твоите интереси и дейностите, в които си участвал в извънучебно време и които не са част от учебната програма в училище. твоите отговори ще помогнат...