ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

    Национална програма "ИКТ в училище"    
                               internet.mon.bg/ikt/
 
 
   Проект "Твоят час"
                               tchas2.mon.bg
 
 

 

Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"
                                uchitel.mon.bg

 

      Проект  «Да направим училището привлекателно за младите хора»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти  (У С П Е Х )
                              uspeh.mon.bg/

 

                        Национална програма "С грижа за всеки ученик"

                             www2.mon.bg/Adminnb/

     Проект  "Нов шанс за успех"
                            novshans.mon.bg

 

Проект "Електронна платформа за учене на възрастни в Европа EPALE"  lll.mon.bg/