60 годишен юбилей на ОУ "Петко Р. Славейков"

В ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Карнобат празнуват цяла учебна година.  Училищното ръководство и педагогическата колегия инициираха различни начини за отбелязване на кръглата годишнина. Дейностите спомогнаха за подобряване материалната база и условията за обучение на учениците, разнообразиха учебната и извънкласна дейност, спомогнаха за изучаване на училищната история от летописните му книги.

За юбилея се изработиха две книги - Книга за реализираните проекти през годините (описваща всички реализирани проекти от 1998 год. до наши дни) и Юбилейна книга – с описани бивши ученици, постигнали образование, професия и благополучие в живота си. Училището вече има своя емблема, значка и униформа. Изработен е и макет на първата класна стая - малка схлупена стаичка, бившият клуб, в който през 1950/1951 година се е провеждало ограмотяване на населението. 

                                                               

Юбилеен филм под наслов „Училище изникнало от нищото“ поднесе на домакини и гости на „Срещата на поколенията“ вълнуващ разказ за историята, символите и успехите на училището. В него не бяха пропуснати нито една важна дата и събитие от 60-годишния живот на ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Карнобат.                                                             

Училището издаде и юбилеен вестник за своята историята, в който бившите колеги си спомнят как са поставяли основите с труда на учители, родители и ученици. Под ръководството на г-жа Чепанова и г-жа Стоянова малките ученици от І клас подготвиха изложба от хартиени изделия в часовете по домашен бит и техника. Изложба от рисунки подготвиха децата от ІІІ клас под наслов „Нашето училище“. Сред десетките инициативи за юбилея е и една особено романтична - с дружни усилия учители и ученици са засадили 60 розови храста и 6 туи в двора - своеобразно начало на чудесната училищна градина, създадена със собствен труд.                                                                                  

За приятелите и гостите, за учениците, учителите и родителите, за вчерашните, днешните и бъдещите възпитаници на ОУ „Петко Р. Славейков“, за всички, които споделят тревогите, грижите и радостите на училищната общност, беше юбилейният концерт на 22 април в залата на НЧ „Димитър Полянов - 1862” гр. Карнобат. С него приключиха многобройните прояви в юбилейната година, посветена на 60-години от основаването на ОУ „Петко Рачев Славейков” в гр. Карнобат. Почетни гости на концерта бяха представители на областна и общинска администрация, директори на училища и детски градини от града и общината, фирми, организации, бивши и настоящи учители и ученици, родители.                                                                      Празникът започна с внасяне на училищния флаг и химна на ОУ „Петко Р. Славейков” - „Татковина”. Програмата включваше рецитал по стихове на патрона на училището, народни песни, танци, драматизация на откъс от поемата „Изворът на белоногата”. В юбилейния концерт взеха участие и възпитаници на Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров” – гр. Бургас. По случай юбилея ОУ „Петко Р. Славейков” получи много поздравителни адреси, цветя и подаръци.                                

Училищното ръководство и целият колектив сърдечно благодари на всички спонсори, оказали помощ и съдействие за осъществяване на тези незабравими събития.                                                                                        

Вече 60 години ОУ „Петко Р. Славейков” посреща своите ученици. Дава им знания, вдъхва им кураж и вяра за бъдещето. Защото знаем, че чрез нашите ученици ние запазваме традициите и градим един по-добър свят. Само с просвета ще бъдем равни с другите европейски народи, а това зависи от нашите собствени задружни сили - „Просвещението е потребно на всякой народ“ е казал Петко Славейков. 

Време е да погледнем в бъдещето, да вървим към реализирането на бъдещи проекти и постигането на нови успехи.