Уеб-базирани ресурси за игри и материали.

14.06.2014 14:28

            Предоставяме ви кратък обзор на уеб-базирани ресурси за игри и материали, които могат да се използват от преподавателите, ресурсните учители и родителите на деца с обучителни затруднения както за допълващо обучение, така и за упражняване и затвърждаване на вече усвоени знания.

В много случаи ресурсите сe използват в:

  • традиционен по форма учебен процес (1, 3, 4);
  • за работа в компютърна среда (2, 4, 5, 6, 7 , 8, 9,  );
  • тези могат да бъдат променяни (1, 2, 3, 4) са предпоставка за улеснено създаване на персонализирани образователни материали;
  • Някои от ресурсите следват учебната програма, но са онагледени с мултимедийни приложения и симулации (6, 7), което ги прави особено интересни и по-разбираеми за учениците;
  • Представени са и помощни софтуерни програми, които могат да са полезни и за деца с затруднения в четенето, а също и за деца със зрителни проблеми (10, 11, 12);
  • Играта Comix (13) дава възможност за създаване на илюстрирани истории с диалози и авторов текст, които да се използват за чуждоезиково обучение.

 

адрес

описание

достъп

забележка

1.

www.krokotak.com    

 

тематични картинки за оцветяване; игри с букви и цифри; задач и за фина моторика и др.

свободен 

 

за разпечатване от 3 год.; бълг. език; материали

2.

www.dechica.com

сборен портал  – игри, упражнения, наука и др.

свободен 

от 3 год.; бълг. език

3.

www.umeia.com   

 

 

игри и упражнения за форми и цветове; за буквите и числата; животни, плодове, зеленчуци; пъзели и др.

свободен

от 3 год.; бълг. език; материали

 

4.

www.raskraska.ru/

 

илюстрирани букви и цифри; тематични картинки за оцветяване; озвучени букви и др.

свободен 

 

от 3 год.; руски

и англ. език; игри и з

 

5. www.reflexmath.com

 

Адаптивни математически игри за основните мат. действия

14 дни пробен / платен 1 – 4 клас; 

Англ. ез

6. www.ixl.com/math/grades

 

 

илюстрирани, озвучени математически задачи; обяснения и запис на прогреса; бонус точки

Ограничен, свободен / платен пълен клас; 

Забавачка,1-8 кл

англ. език

7. https://resursi.eedu.bg/zmon/  action/goToGrades  

мултимедийни, интерактивни електронни помагала по част от изучаваните предмети, свободен, регистрация

свободен, регистрация

 

 Нац. образов. портал 3 – 12 клас; бълг. език

8. www.znam.bg/com/home

мултимед. уч. помагала, приложения и атласи; ел. библиотека, речници и енциклопедии; обуч. игри

свободен 

сборен портал

9. www.itlearning-bg.com/Ebook/

мултимедийни уроци и учебни проекти

свободен 

сборен портал

бълг. език

10. www.readpleas.com

www.naturalreadrers.com

www.datafurnace.net.au/sayzme   

софтуер за преобразуване на текст в звук (четец)

свободен за хора със зрителни увреждания

англ. език

11. www.bacl.org/speechlab.html    

преобразуване на текст в звук (четец)

свободен 

бълг. език

12. www.sourceforge.net/projects/freemind

софтуер за картографиране на идеи

свободен 

англ. език

13 www.caldys2.eu

игри за изучаване на чужд език

свободен

бълг. език, англ. език

 

 

Назад