Кои са симптомите на Разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност?

08.06.2014 14:58

С Разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) се свързват много симптоми и поведения. Всъщност, има три подтипа или вида ADHD:

◦Хиперактивен/Импулсивен подтип

◦Подтип с липса на внимание

◦Комбиниран подтип

 

Ако детето има хиперактивен/импулсивен подтип ADHD, то вероятно често ще се проявяват най-малко шест от следните симптоми:

◦Шава с ръце или крака или се върти на мястото си

◦Има затруднения да седи на едно място

◦Непрекъснато тича наоколо или се катери

◦Затруднява се да върши нещата тихо

◦Непрекъснато е с “включен двигател”

◦Говори непрекъснато или повече отколкото е нормално

◦Изстрелва отговорите преди въпросите да са зададени докрай

◦Затруднява се да изчаква реда си при занимания

◦Прекъсва или се намесва в разговорите

 

Ако детето е със подтип с липса на внимание, то вероятно често ще се проявяват най-малко шест от следните симптоми:

◦Трудно се съсредоточава върху детайли и/или прави грешки по невнимание

◦Трудно внимава за дълги периоди от време

◦Трудно следва инструкции

◦Трудно се организира

◦Изглежда, че не слуша

◦Избягва или не харесва задачи, чието изпълнение изисква внимание

◦Често губи вещи

◦Лесно се отвлича

◦Забравя ежедневните си дейности и рутинни задачи

 

Когато детето има комбиниран подтип, то вероятно често или много често ще се проявява най-малко шест от симптомите на хиперактивен/импулсивен подтип И най-малко шест от симптомите на подтипа с липса на внимание. Факторите от средата, които често се подозират за развитието на ADHD са:

◦Мозъчна травма

◦Контакт с никотин, алкохол или други психоактивни вещества по време на вътреутробното развитие

◦Контакт с токсини като олово и пасивно пушене

◦Увреждащи химикали от околната среда

◦Проблеми по време на бременността и раждането

◦Други причини, които могат да доведат до нарушение в развитието на мозъка

Назад