Хиперактивни или свръхразсеяни деца

08.06.2014 15:06

ADHD е съкращение добило популярност в световен мащаб за Разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Основните симптоми на ADHD са:

•Хиперактивност

•Импулсивност

•Невнимание

Децата с Разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)  ADHD:

◾Може да имат малко приятели, тъй като са импулсивни и лесно се гневят; обратно, те може да станат “клоунът на класа”;

◾Може да имат затруднения да се представят успешно в училище, тъй като имат проблеми с вниманието и изпълнението на задачите;

◾Може да имат ниско самочувствие;

◾Изложени са на риск от развитие на други психично здравни проблеми като поведенчески разстройства, разстройство с противопоставяне и предизвикателство, тревожност и депресия;

◾Изложени са на риск от обучителни затруднения;

◾Може да имат проблеми със съседите, общността, полицията;

◾Най-малко 1/3 от децата с диагноза ADHD ще продължат да имат симптоми и като възрастни;

Назад