УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2016/2017 година:

30.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. есенна  
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. коледна  
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. зимна  
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас  
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас  

Неучебни дни:

19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

09.02.2017 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )